Carleaders bilkamera vannlekkasjetest

2020-12-04

Carleaders bilkamera vannlekkasjetest!

Carleaders bilkameras hulrom må være helt fylt med vann, så gjør kameraet helt nedsenkbart i vannlekkasjetestmaskinen, få hele kamerahuset til å dekke vannstanden, hvis det er mange bobler opp, så lekker bilkameraer vann og må reparere.


www.szcarleaders.com
sales5@szcarleader.com