Hvordan velge CCTV ryggekamera for kjøretøy

2021-07-05

DeCCTV ryggekamera for kjøretøyer faktisk bildet tatt av baksiden av bilen av innebygd kamera installert bak på bilen, og signalet sendes til ombordmonitoren installert i kjøreposisjonen gjennom overføringslinjen, og hindringene rundt kjøretøyet vises gjennom bildet. Førerens synsfelt hjelper føreren med å finne hindringene rundt kjøretøyet i tide, og øker dermed sikkerhetsfaktoren ved kjøring og hjelper føreren til å rygge trygt. Slik velger du noen få elementer i et ryggemonitorprodukt: (her er 24V-bussen og ryggevakten som brukes på bussen) 1. Driftsspenningsområde: Driftsspenningsområdet er nøkkelen til å bestemme ryggevakten.
Ryggemonitoren er faktisk bildet tatt av baksiden av bilen av det innebygde kameraet installert på baksiden av bilen, og signalet sendes til den innebygde monitoren installert i kjøreposisjonen gjennom overføringslinjen, og hindringene rundt kjøretøyet vises gjennom bildet. Førerens synsfelt hjelper føreren med å finne hindringene rundt kjøretøyet i tide, og øker dermed sikkerhetsfaktoren ved kjøring og hjelper føreren til å rygge trygt.CCTV ryggekamera for kjøretøyer ditt gode valg.