Tre oppstartsmåter for bilsikkerhetsmonitoren

2023-08-21For oppstartsmetoden til bilmonitoren er det

tre vanlige metoder i fabrikkmenyen til kjørebilmonitoren, nemlig "Power

på og oppstart”, “Manuell oppstart”, “Oppstart av minne”.

Menyen må åpnes ved å trykke raskt på "opp", "ned", "venstre", "høyre", "midt"-knappen på

fjernkontrollen mens bilmonitoren er i standby-modus.

1. Slå på og start opp (maskinen starter automatisk etter at den er slått på)

Etter å ha satt "POWER" til "ON" i fabrikkmenyen, vises displayet

skjermen vil automatisk slå seg på etter at strømmen er koblet fra og deretter

slår den på igjen.


2. Manuell oppstart

Etter å ha satt "POWER" til "OFF" i fabrikkmenyen, slå på

skjermen etter at strømmen er koblet fra krever manuelt å trykke på

strømknappen på bilskjermen for å slå den på.


3. Oppstart av minne (husk tilstanden til siste strømbrudd)

Etter å ha satt "POWER" til "SAVE" i fabrikkmenyen, vises displayet

skjermen vil automatisk huske statusen for siste strømbrudd, og

når den slås på igjen, vil den vise statusen for den siste strømmen på eller av.


Totalt sett bilmonitorhar tre måter å slå på bilskjermen gjennom fabrikkmenyen: "Strøm

på og oppstart”, “Manuell oppstart”, “Oppstart av minne”. Ulike oppstartsmetoder er egnet for

ulike scenarier og behov, og kan velge etter førerbehov og

vaner. I fremtiden, med utviklingen av og teknologisk fremgang,

trodde at oppstartsmetoden til bilmonitor også vil bli stadig mer intelligent.