Kan overvåking om bord realisere 24-timers kontinuerlig overvåking?

2022-10-31

Vi kan alle være i tvil om hvorvidt kameraet om bord kan oppnå 24-timers non-stop videoopptak? Svaret er ja. Når bilen starter, leveres strømmen av bilens egen generator. Etter at bilen er slått av, fortsetter strømmen som er lagret av generatoren for overvåking ombord å fungere, slik at videoen kan tas opp kontinuerlig.


Hvis bilen går hver dag, vil ikke bilkameraet forbruke bilbatteriet selv om det fullfører overvåking innen 24 timer. Det skal imidlertid bemerkes at for de som ikke kjører på mer enn en uke, anbefales det å koble fra strømkontakten til det innebygde kameraet for å forhindre at batteriet blir brukt opp og påvirker driften av bilen.


Siden strømlagringskapasiteten til det innebygde kameraet ikke er stor, vil den innebygde strømmen forbrukes like etter at bilen er slått av, noe som ikke kan sikre 24-timers overvåking. For dette fenomenet kan kjøper ta med mobil strømforsyning etter at bilen er slått av, slik at 24-timers overvåkingsfunksjonen kan fullføres.